Tesiniai ginčai


MANEKS plius doo, vadovaudamasi teisės normomis, neteikia antstoliui vartotojų ginčų sprendimo neteismine tvarka. Ginčus dėl nemokėjimo vartotojas gali spręsti įstatymų nustatyta tvarka, kompetentingose vartotojų ginčų nagrinėjimo institucijose. 

Ginčų nagrinėjimo platformą galima rasti adresu https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Daugiau informacijos apie ginčų sprendimo platformą galima rasti adresu http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-193_sl.html